David
Livermore, Ph.D.

President, Cultural Intelligence Center; Best-selling Author

David Livermore és un científic social en lideratge mundial i intel·ligència cultural: la capacitat de relacionar-se eficaçment en situacions culturalment diverses, que transcendeixen contextos ètnics, organitzatius, generacionals, de gènere i d'altres contextos. Com a president i soci del Centre d'Intel·ligència Cultural, ha impartit formació i consultoria a 100 països. Livermore ha escrit diversos llibres, incloent Leading with Cultural Intelligence i Driven by Difference: Com Global Companies Fuel Innovation through Diversity.